۱۸۰۵ میلادی درگذشت شیلر

216

«فردریک شیلر» مورخ، فیلسوف و شاعر شهیر آلمان در ۴۶ سالگی درگذشت. شیلر تاریخ جنگهای سی سالة اروپا را در نوامبر ۱۷۹۳ منتشر کرد، کتابی که گفته میشود در اتحاد فعلی اروپاییان مؤثر بود. کتابهای «ماری استوارت» و داستان «انسان» نیز از آثار معروف و تأثیرگذار وی بهشمار میرود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here