۱۸۰۳ میلادی زادروز «فلورا تریستان» نویسنده سوسیالیست فرانسوی

18

«فلورا تریستان» با وجودی که در یک خانواده مرفه و اشرافی بزرگ شده بود، افکار سوسیالیستی داشت و خواهان برابری انسانها بود و میگفت با شکم گرسنه، برابری سیاسی و آزادی فردی مفهوم ندارد. وی در کتاب «نعمتی به نام اتحادیه» کار مشترک را تنها راه رسیدن به منافع مشترک دانسته. «فلورا» را یکی از مادران پیدایش «سندیکا» در جهان خواندهاند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here