۱۸۰۲ میلادی زادروز الکسادر دوما

118

«الکساندر دوما» نویسنده شهیر فرانسوی از یک خانواده اشرافی و پدرش ژنرال ارتش ناپلئون بود.

«دوما» ۲۵۰ کتاب نوشت که اغلب آنها زمینه تاریخی دارند. «سه تفنگدار» و «کنت کریستو مون» از کتابهای «دوما» به شمار میروند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here