۱۸۰۲ ميلادی زادروز الكسادر دوما

4

«الكساندر دوما» نويسنده شهير فرانسوي از يك خانواده اشرافي و پدرش ژنرال ارتش ناپلئون بود.

«دوما» ۲۵۰ كتاب نوشت كه اغلب آنها زمينه تاريخي دارند. «سه تفنگدار» و «كنت كريستو مون» از كتابهاي «دوما» به شمار ميروند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here