۱۸اسفند ۳۶۴ خورشیدی (۹۸۷ میلادی) درگذشت ابوشکور بلخی

19

ابوشکور بلخی؛ از نخستین مثنوی سرایان ایران, در این روز درگذشت. او یکی از شاعران و ادیبان دوران سامانیان بود که نظم و نثر فارسی را احیا کردند. ابوشکور که دانشمندی فروتن بود, در یکی از اشعارش می‌گوید: تا به آنجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم

دیوان اشعار ابوشکور بلخی به «آفرین نامه» معروف است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here