۱۷۹۵ میلادی درگذشت ژان ژاک بارتلمی باستان شناس فرانسوی

4

«آبه ژان ژاک بارتلمی» تاریخ نویس و از مشهورترین دانشمندان باستان شناس بود که آثار عتیقه بسیاری را گردآوری کرد. وی به کمک همین آثار کشف شده توانست الفبای زبان فنیقی را کشف کند و ثابت کردکه آثار کشف شده متعلق به تمدن فنیقیهاست.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here