۱۷۹۵ميلادی زادروز توماس كارلايل

57

«توماس كارلايل» مورخ و نويسنده معروف اسكاتلندی، مؤلف «تاريخ انقلاب بزرگ فرانسه» روشی را پايه گذاری كرد كه به «تاريخ نگاری ژورناليستيك» معروف شد. وی معتقد بود كه روزنامه نگار «تاريخ امروز» را مينويسد و عناصرش را به دست ميدهد و تاريخ نگار پس از يافتن علتها و حصول نتيجه با انتخاب يك روش تحقيق مطمئن و متدولوژی آن را دنبال ميكند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here