۱۷۹۰ میلادی نخستین افشاگری که محرک انقلاب فرانسه شد

10

گروهی از فرانسویان مخالف سلطنت، مکتوبی تحت عنوان «کتاب سرخ» منتشر کردند که حاوی فهرست فساد مالی و هدایایی به ارزش ۲۲۸ میلیون فرانک بود که لویی ۱۶ پادشاه وقت فرانسه از خزانة ملی به دیگران بخشیده بود.

انتشار این کتاب باعث شعله ور شدن آتش خشم فرانسویان افزود به گونه یی که سه ماه بعد با تصرف زندان باستیل، انقلاب وارد مرحله تازهیی شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here