۱۷۸۹ ميلادی فتح زندان باستيل و آغاز انقلاب كبير فرانسه

9
زندان «باستيل» در شهر پاريس

زندان «باستيل» در شهر پاريس توسط مردم و انقلابيون فرانسوی فتح شد و نماد پيروزی انقلاب كبير فرانسه گرديد. مردم به همراهی انقلابيون براي تهيه اسلحه به قلعه «باستيل» حمله كردند. خبر فتح زندان «باستيل» كه نماد قدرت استبداد بود, انقلاب فرانسه را وارد دوران جديدی كرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here