۱۷۷۸ میلادی درگذشت ولتر

263

«فرانسوا ماری اروئة» مشهور به «ولتر» فیلسوف و نویسندهٌ فرانسوی، و یکی از بزرگترین متفکران فرانسه درقرن هجدهم که نقش مهمی در انقلاب کبیر فرانسه داشت و بهخاطر نظریاتش علیه قدرت مطلقه، و دیکتاتوری هم قدرت شاه و هم استبداد کلیسا مشهور است, در گذشت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here