۱۷۷۸ ميلادی درگذشت ولتر

7
«فرانسوا ماري اروئة» مشهور به «ولتر»

«فرانسوا ماری اروئه» مشهور به «ولتر» فيلسوف و نويسنده فرانسوی، و يكي از بزرگترين متفكران فرانسه درقرن هجدهم كه نقش مهمي در انقلاب كبير فرانسه داشت و بهخاطر نظرياتش عليه قدرت مطلقه، و ديكتاتوری هم قدرت شاه و هم استبداد كليسا مشهور است, در گذشت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here