۱۷۶۲ میلادی ترور پتر سوم؛ تزار روسیه

178

«پتر سوم» تزار وقت روسیه به دست افراد گارد خود ترور شد و همسرش بر جای او نشست. این تزار که پس از مرگ خالهاش بر تخت نشسته بود, با کاهش امتیازهای اشراف, آزادی مذهب و پایان دادن به جنگ ۷ساله با آلمان دشمنان زیادی داشت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here