۱۷۲۴ میلادی تولد فیلسوف آلمانی

106
Immanuel Kant

امانوئل کانت اندیشمند و فیلسوف آلمانی در کالینینگراد به دنیا آمد. «کانت» در اثر خود به نامِ ”صلح پایدار“ نوشت: اگر دمکراسی در یک جامعه تحقق یابد خالق افرادی خواهد بود که در نهایت دقت، و رعایتِ منطق و منافع ِجامعه, به تصمیم گیری خواهند پرداخت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here