۱۷۱۳ میلادی زادروز مؤلف دایره المعارف

91

«دیدرو» فیلسوف، نویسنده و روشنفکر فرانسوی دایره المعارف را برای گسترش آگاهیهای مردم تألیف کرد.او پیروزی انقلاب فرانسه را که آرزویش بود به چشم دید. «دیدرو» نقش فعالی در روشن کردن افکار عمومی فرانسویان داشت

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here