۱۷۱۲ میلادی قیام بردگان در آمریکا

6

بردگان سیاهپوست در نیویورک، نخستین قیام خود را علیه نابرابری آغاز کردند. با اعدام ۱۲ تن از بردگان این قیام سرکوب گردید اما زمینه یی برای جنبشهای بعدی بردگان و سیاهان آمریکا شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here