۱۶۸۸ میلادی زادروز نویسندة معروف قرن۱۸ فرانسه

129

«پیر ماریوو» کمدی ــ درام نویس معروف قرن ۱۸ فرانسه در این روز بهدنیا آمد و ۷۵سال عمر کرد. از «پیر ماریوو» ۳۰ نمایشنامه باقی مانده است که بیشتر آنها به زبانهای دیگر ترجمه شده و بعضی از آنها عنوان شاهکار گرفتهاند. «نوکر قلابی»، «عشق و شانس»، «ماریان» و «پیگیری مضاعف» از آثار معروف وی بهشمار میروند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here