۱۹۴۴ میلادی پایان محاصره ۳۰ ماهه لنینگراد

220

این ساختمان در لنینگراد به همین شکل حفظ شده است

پس از ۳۰ ماه, محاصره شهر لنینگراد (سن پترزبورگ)، دومین شهر بزرگ روسیه شکسته شد. در این حمله که با ۳۸لشکر آلمانی آغاز شده بود و تا یکسال بعد ۶۴۰هزار و ۸۰۳تن از ساکنان شهر بهعلت گرسنگی و سرما جان باختند. روسها در نوامبر۱۹۴۲ با احداث خط آهن روی دریاچة منجمد, آذوقه و سوخت و نیروی تازه نفس به شهر رساندند و ۵۵۰هزار تن از ساکنان غیر نظامی را تخلیه کردند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here