۱۶۴۹ میلادی اعدام پادشاه انگلستان در ملأعام

16
چارلز اول» پادشاه انگلستان

«چارلز اول» پادشاه انگلستان که در جنگ داخلی این کشور از نیروهای هوادار پارلمان به فرماندهی «الیور کرامول» شکست خورده بود, پس از ۲۴سال حکومت مستبدانه, در ملأ عام با تبر گردن زده شد. 

وی پس از فرار به اسکاتلند از سوی اسکاتلندیها تحویل نیروهای پارلمان گردید و پارلمان وی را به اتهام خیانت به ملت، نقض اختیارات مجلس و کشتار شهروندان محاکمه و محکوم کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here