۱۶۴۲ ميلادی در گذشت گاليله؛ ستارهشناس مشهور ايتاليايی

10
گاليله؛ ستارهشناس

«گاليله» فيزيكدان و دانشمند بزرگی كه معتقد بود زمين و ستارگان در مداري مشخص به دور خوشيد ميچرخند، در ۷۸سالگي درگذشت. وی به علت مخالفت با مرتجعينی كه زمين را صاف و مسطح ميدانستند بارها توسط كليسای كاتوليك محاكمه شد و توسط دستگاه تفتيش عقايد كليسا شكنجه و مجبور به پسگرفتن حرفهايش شد. «گاليله» در ۷۰سالگی در حاليكه در خانهاش تحت نظر بود، علم «ديناميك» را پايهگذاری كرد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here