۱۶۱۹ میلادی سرآغاز انتقال برده به آمریکای شمالی

183

ناخدای یک کشتی هلندی ۲۰سیاهپوست را که در آفریقا شکار شده بودند به آمریکای شمالی (ویرجینیا) رسانید و به مهاجران انگلیسی این منطقه فروخت. با این اقدام، انتقال برده از آفریقا به آمریکا آغاز شد. در همان زمان، کسانی هم از اروپا بهعنوان «سِروانت» یا خدمتکار به آمریکای شمالی میرفتند و تا قبل از تصفیة هزینة سفرشان با ارباب, در حکم برده او بودند؛ اما ارباب نمیتوانست آنان را بفروشد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here