۱۶۰۰ میلادی مرگ دانشمندی در آتش

165

«جوردانو برونو» اخترشناس آزادیخواه ایتالیایی بهحکم دادگاه تفتیش عقاید قرون وسطی در ۵۲سالگی به آتش کشیده شد. «برونو» که نظراتش را مخفیانه تبلیغ میکرد، در سفری به ایتالیا دستگیر شد. کلیسا از او خواست با ابراز ندامت, نظرات علمی خود را تکذیب کند ولی برونو بر عقاید خود و نظرات کوپرنیک مبنی بر گردش سیارات منظومه شمسی بهدور خورشید پافشار کرد و به همین اتهام زنده زنده در آتش سوزانده شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here