۱۵۶۸ میلادی تکفیر ۳میلیون هلندی از سوی کلیسا

30

کلیسای کاتولیک به پشتیبانی از پادشاه وقت اسپانیا طی اعلامیه‌یی ۳میلیون هلندی پروتستان را متهم به الحاد کرد و همه را مهدورالدم خواند. این اتهام در جریان جنگهای ۸۰ساله وارد آمده بود. هلندیها برای نجات خود از سلطه پادشاه کاتولیک مذهب اسپانیا، این جنگها را آغاز کرده بودند. جنگهای ۸۰ساله که به برتری اسپانیا پایان داد در سال۱۵۶۸ آغاز شد و در سال۱۶۴۸ پایان یافت

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here