۱۵۶۴ میلادی درگذشت میکلآنژ

215

میکل آنجلو بوناروتی» از برجستهترین هنرمندان ایتالیا و پیشگامان رنسانس, در ۸۹سالگی درگذشت. 

وی که از ۱۳سالگی کار هنری خود را آغاز کرد, خیلی زود آوازة شهرتش در اکثر کشورهای اروپا پیچید. ‌«میکل آنژ» نه فقط بهعلت خلق آثار ارزشمندش در زمینه نقاشی، پیکرتراشی، معماری و شعر، بلکه بهخاطر نقش برجستهاش در راهگشایی برای تمدن جدید، یکی از برجستهترین هنرمندان اروپا محسوب میشود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here