۱۵۶۴ میلادی درگذشت مارتین لوتر بنیانگذار آیین پروتستان

268
مارتین لوتر» کشیش و اصلاحگر دینی آلمانی در این روز درگذشت. او که بسیاری از تشریفات کلیسای کاتولیک را زائد اعلام کرده بود, با اصلاحات خود بانی مکتب «پروتستان» در مسیحیت شد. «لوتر» و «کالوَن» فرانسوی دو بنیانگذار پروتستانیسم هستند. یکی از اصلاحات آنان منعکردن بخشش گناهان از سوی کلیسا پس از اعتراف و پرداخت پول و اعانه بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here