۱۵۵۶ میلادی مرگبارترین زمین لرزه جهان

161

پرتلفاتترین زمین لرزه جهان در این روز, در ایالت «شانسی» چین روی داد و بیش از ۸۳۰ هزارتن قربانی گرفت. این زلزله در قسمت کوهستانی این ایالت که شمال آن را صحرای شن فرا گرفته است روی داد و باعث شد مسلمانان این ایالت چین از آنجا مهاجرت کنند.

 جاده ابریشم از شهر «شیان» در همین ایالت آغاز میشد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here