۱۵۵۴ میلادی اعدام ملکه انگلستان

138

«جین گری» نوادة هنری هفتم که به مدت ۹روز (نهم تا نوزدهم جولای) ملکة انگلستان بود, در این روز به دستور «ماری تودور» ملکة تازة انگلستان در ارک لندن گردن زده شد.

در کنار «جین» شوهر او نیز به همان صورت اعدام شد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here