۱۵۴۳ ميلادی در گذشت پدر اخترشناسی نوين

10

«نيكلاس كوپرنيك» ستاره شناس معروف لهستانی در فوريه ۱۴۷۳ در شهر تورُن لهستان متولد شد. مهمترین نظريه علمی كوپرنيك اين بود كه ثابت كرد كه بر خلاف تصور قدما و تعليمات كليسا، اين زمين است كه به دور خورشيد ميچرخد. بعد از «كوپرنيك», «گاليله» و ديگران راه وی را ادامه دادند و با دادههای نوين علمی بساط خرافات قرون وسطايی را در هم پيچيدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here