۱۴۹۸ میلادی اعدام کشیش مترقی قرون وسطی

259

«جیرولامو ساوونارولا» کشیش معروف ایتالیایی به دستور پاپ الکساندر ششم به دار آویخته شد. «ساوونارولا» که از سال ۱۴۸۲ سخنان انتقادآمیزش را در صومعهیی در «فلورانس» علیه زندگی اشرافی پاپ بیان میکرد, به افشای فساد در دستگاه روحانیت کلیسا پرداخت. روحانیون مرتجع در سال ۱۴۹۷ او را تکفیر کردند. 

(عکس وی در انکارتا هست و همچنین عکس میدانی که به دارآوریخته شد).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here