۱۴۹۲ میلادی کشف قاره آمریکا

146

«کریستف کلمب» (کریستوفر کلمبوس) دریانورد معروف _ ۱۴۵۱ تا ۱۵۰۱_ که از مدتها قبل بازرگانان ایتالیایی را به کشف راه دریایی «هندوستان» ترغیب می‌کرد، در سال ۱۴۹۲ از «ملکه ایزابل» ۳ کشتی گرفت و امکان مسافرت و کشف قاره آمریکا را پیدا کرد.

در این روز کشتیهای تحت فرماندهی «کریستف کلمب» به جزایر «آنتیل» (باهاما واقع در آب‌های شمال کوبا) رسید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here