۱۴۰۶ میلادی زادروز «ماتئو پالمیه ری» از بنیانگذاران رنسانس

5

«ماتئو پالمیه ری» مورخ، فیلسوف، نویسنده و شاعر انساندوست و مشهور ایتالیا در این روز بهدنیا آمد و ۶۹ سال زندگی کرد. «پالمیه ری» از بانیان رنسانس (تجدید حیات علمی و فرهنگی) در ایتالیاست و اثر معروفش «جدل سیسرو با کوین تی لیان» نام دارد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here