۱۴۰۵ میلادی (۸۰۷ هـ . ق) درگذشت تیمور لنگ

469

«امیر تیمور گورکانی» مؤسس سلسلة گورکانیان که ۳۶سال بر سرزمینهای اسلامی حکومت کرد، به علت جراحت پایش در حمله به سیستان, تا پایان عمر میلنگید,. وی در ۷۱سالگی درگذشت. «تیمور» از سرداران مغول بود و ۳بار به ایران لشکر کشید. او با قتلعام مردم در نیشابور و هرات از سر آنان مناره ساخت و در حمله به اصفهان نیز ۷۰هزار تن را کشت و منارهها از سرهای آنان برپا کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here