۱۳۸۹ خورشیدی اعدام پرچمداران اشرف‌نشان قیام جعفرکاظمی و محمدعلی حاجآقایی

151

همزمان با اربعین حسینی, دژخیمان خامنهای, پیشتازان و قهرمانان قیام مردم ایران؛ محمدعلی حاجآقایی و جعفر کاظمی  را بهجرم شرکت فعال در تجمعات اعتراضی در جریان قیام سال۸۸ و سفر به اشرف، در شکنجهگاه اوین اعدام کردند.

این اعدام وحشیانه بار دیگر خشم و انتقامجویی جنونآمیز خامنهای و درماندگی رژیمش را در برابر پایداری اشرف و اعتلای همه جانبة مقاومت ایران برملا کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here