۱۳۸۹ خورشیدی اعدام پرچمداران اشرف‌نشان قیام جعفرکاظمی و محمدعلی حاجآقایی

8

همزمان با اربعین حسینی, دژخیمان خامنه ای, پیشتازان و قهرمانان قیام مردم ایران؛ محمدعلی حاجآقایی و جعفر کاظمی را به جرم شرکت فعال در تجمعات اعتراضی در جریان قیام سال۸۸ و سفر به اشرف، در شکنجهگاه اوین اعدام کردند.

این اعدام وحشیانه بار دیگر خشم و انتقامجویی جنون آمیز خامنه ای و درماندگی رژیمش را در برابر پایداری اشرف و اعتلای همه جانبة مقاومت ایران برملا کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here