۱۳۸۶ خورشیدی درگذشت هنرمند برجسته موسیقی ایران

157

محمود محمودی خوانساری خواننده برجسته موسیقی ملی ایران درگذشت. با روی کارآمدن رژیم خمینی, وی بهعنوان اعتراض, انزوا گزید و تاپایان عمر در تنهایی و فقر به سربرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here