۱۳۸۴ خورشیدی شهادت مجاهد خلق حجت زمانی

36
شهادت مجاهد خلق حجت زمانی

در آستانه عاشورای حسینی رژیم ضدبشری مجاهد خلق حجت زمانی را که نزدیک ۵سال در زندانهای رژیم تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار داشت در ۳۱سالگی اعدام کرد. حجت قهرمان که تمام تلاشهای مزدوران رژیم برای ابراز ندامت و درهم شکستنش را نقش بر آب کرده بود, هنگام ابلاغ حکم اعدام, بی اعتنا به اتهامات و اراجیف بیدادگاه رژیم, در زیر رأی دیوانعالی ارتجاع نوشت «به رأی صادره هیچگونه اعتراضی ندارم».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here