۱۳۷۸ خورشیدی قیام دانشجویان و مردم تهران

298

دانشجویان در خوابگاه امیرآباد تهران دست به تظاهرات ضدحکومتی دست زدند و یکانهای ضدشورش با سلاح به آنان هجوم آوردند. هزاران نفر زخمی و دستگیر شدند و ۳دانشجو به شهادت رسیدند. روز بعد دانشجویان خواستار استعفای وزیر کشور خاتمی شدند. و دامنة قیام به ۱۷ شهر رسید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here