۱۳۷۵ خورشیدی مرگ مشکوک غزاله علیزاده

338

جسد نویسندة آزاده «غزالة علیزاده» در جنگلهای اطراف رامسر پیدا شد و رسانههای رژیم اعلام کردند که او خود را حلقآویزکرده است. غزاله علیزاده ، مجاهدان تحت تعقیب را پناه داد و حمایت کرد تحت شکنجه پاسداران قرار گرفت. کتاب «خانة ادریسیها» و «دو منظره» از آثار معروف «غزاله علیزاده» است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here