۱۳۷۳ خورشیدی قتل کشیش آزادیخواه؛ هوسپیان مهر

118

اسقف «هائیک هوسپیان مهر» رهبر شورای روحانیون کلیسای انجیلی و رئیس مجامع ربانی ایران توسط دژخیمان وزارت اطلاعات در فرودگاه مهرآباد تهران ربوده شد و بهطرز فجیعی به قتل رسید. ۵سال بعد یک عامل اطلاعاتی رژیم در مصاحبه با روزنامةآریا گفت وزارت اطلاعات کشیشان مسیحی را کشت و به «گردن منافقین» انداخت تا این کار هم ما را از روحانیون مسیحی خلاص کند و هم سازمان منافقین را بی‌آبروتر گرداند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here