۱۳۷۱ خورشیدی قیام مردم اسلامشهر در جنوب تهران

242

هزاران تن از مردم اسلامشهر, علیه تخریب خانه هایشان توسط شهرداری بپاخاستند. پاسداران با هلی کوپتر به روی مردم آتش گشودند, ۴نفر را کشتند , صدها نفررا زخمی و بسیاری را دستگیر کردند. مردم بر سر راه خود به تهران مظاهر حکومت را به آتش کشیدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here