۱۳۷۱ خورشیدی جنایت در رستوران میکونوس

322
مزدوران اطلاعات آخوندی, ۴ تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران به نامهای «صادق شرفکندی», «فتاح عبدلی», «همایون اردلان» و «نوری دهکردی» را در رستوران «میکونوس» آلمان به قتل رساندند. مدتی بعد «ابوالقاسم مصباحی»؛ یکی از پایهگذاران اطلاعات آخوندی اعتراف کرد که وزارت اطلاعات تاکنون ۹۵ نفر از اعضای اپوزیسیون در خارج از کشور را ترور کرده است و همهٌ ترورها به دستور کتبی شخص اول کشور صورت گرفته است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here