۱۳۶۹ خورشيدی درگذشت استاد مرتضی نيداوود

11
استاد مرتضی نيداوود

استاد «مرتضی نی داوود»، از چهره‌های برجسته موسيقی ايرانی و متخصص نوازندگی سهتار در آمريكا درگذشت. «مرتضی نيداوود» در سال ۱۲۸۰ بهدنيا آمد. او از بهترين شاگران «درويش خان» بود، آهنگ تصنيف معروف «مرغ سحر» اثر اوست.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here