۱۳۶۹خورشيدی اعدام كشيش حسين سودمند

97

رژيم آخوندی كشيش حسين سودمند را در محوطه زندان مشهد بهدار آويخت و پيكرش را در مخروبه های حومه شهر دفن كرد. وی نخستين کشيشی بود که رسماً توسط مقامات قضايی به خاطر عدم انکار آئين مسيحيت و به جرم «ارتداد» اعدام شد. پی از آن، بسياری از كشيشان و پيروان اديان گوناگون به طور غيررسمی ترور و سربه نيست شده بودند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here