۱۳۶۲ خورشیدی شهادت الله‌قلی‌خان جهانگیری

25

«الله‌قلی‌خان‌جهانگیری» شخصیت محبوب و برجسته عشایر فارس طی یک درگیری با مزدوران خمینی,همراه با بسیاری از یارانش در کوهستانهای نورآباد ممسنی به‌شهادت رسید

وی که مدتها در زندانهای شاه در اسارت بود، پس از انقلاب ضدسلطنتی، فعالیتهایش را در جهت احقاق حقوق دهقانان و عشایر ادامه داد و در پاییز۱۳۶۰، ضمن حمایت از مقاومت انقلابی، در کنار مجاهدین به نبرد مسلحانه علیه رژیم خمینی برخاست

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here