۱۳۶۰ خورشیدی شهادت مادر ذاکری

229

«سکینه محمدی اردهالی» معروف به مادر ذاکری، پس از تحمل انواع شکنجه ها و مقاومتی جانانه در برابر سرجلاد اوین لاجوردی، تیرباران شد. مادر ذاکری که با وجود سالخوردگی در میان زندانیان به استواری و شکست ناپذیری در مقابل بازجویان معروف بود، در لحظه اعدام، دست دژخیمی که می‌خواست چشمانش را ببندند پس زد و فریاد کشید «چشمانم را نبندید می‌خواهم با چشمان باز حقانیت مجاهدین را ببینم».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here