۱۳۶۰ خورشیدی شهادت انقلابی بزرگ؛ شکرالله پاکنژاد

93

انقلابی نامدار میهن، شکرالله پاک‌نژاد,که در مرداد سال۶۰ پس از اجرای قراری که با یکی از اعضای مجاهدین داشت دستگیر شده بود, بعد از تحمل شکنجههای وحشیانه, در زندان اوین، مخفیانه بهشهادت رسید. وی که مبارزات خود را از زمان دانشجویی در دانشکدة حقوق دانشگاه تهران آغاز کرده بود پس از بارها دستگیری، در سال۱۳۴۸ بهجرم ایجاد یک تشکل مسلح انقلابی دستگیر و پس از ۹سال با انقلاب ضدسلطنتی آزاد شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here