۱۳۶۰ خورشيدی تأسيس راديو صدای مجاهد.

13

صدای مجاهد بر روی امواج SW از منطقه كردستان ايران, خروش آزادی مردم ايران را فرياد كرد. صدايی كه ارتجاع حاكم سعی در خاموش كردن آن داشت, اما اين صدا از لابلاي امواج پارازيتی راه خود را به قلب توده ها باز كرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here