۱۳۶۰خورشیدی شهادت محمدکاظم افجهای

196

مجاهد شهید محمدکاظم افجه‌ای، که بنا بر مأموریت سازمانیش در زندان اوین کار می‌کرد و هر روز شاهد قتل و شکنجة خواهران و برادرانش در زندان بود, دقایقی قبل از اعدام صدها زندانی سیاسی با شلیک چندین گلوله, کچویی _رئیس زندان_ را مجازات کرد و درحالی که دیگر گلوله‌یی در سلاحش باقی نمانده بود، از پنجرهٌ طبقه سوم خود را به پایین پرتاب کرد و به شهادت رسید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here