۱۳۵۸ خورشیدی سخنرانی مسعود رجوی با عنوان ”آیندة انقلاب”

22
مسعود رجوی آینده ا نقلاب

آقای مسعود رجوی در اجتماعی که در دانشگاه تهران به مناسبت سالگرد شهادت احمد رضایی (اولین شهید سازمان) و بزرگداشت عباس عمانی (اولین شهید مجاهد که به دست چماقداران خمینی به شهادت رسید), برپا شده بود، سخنرانی کرد. مسعود ضمن اعتراض به سکوت مسؤلان حکومتی در برابر حملة چماقداران گفت: ما در مقابل هرگونه ظلم و استبدادی مقاومت خواهیم کرد و آسمان این خلق را همچون گذشته غرق ستارهها خواهیم ساخت

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here