۱۳۵۷ خورشیدی فرار شاه 

245

شاه دیکتاتور، عاجز از سرکوب ارادة مردمی که در سراسر کشور مرگش را فریاد می‌زدند، پس از ۳۷سال حکومت مستبدانه، از کشور فرار کرد. روزنامة اطلاعات با تیتر درشت نوشت «شاه رفت» و مردم در سراسر ایران به طور بی‌سابقه‌یی از خانه‌ها بیرون ریختند و در یک شادمانی عظیم ملی که نظیر آن تاکنون دیده نشده بود، فرار شاه را با رقص و پایکوبی در خیابانها جشن گرفتند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here