۱۳۵۷ خورشیدی فرار شاه

9
شاه رفت 57-min

شاه دیکتاتور، عاجز از سرکوب اراده مردمی که در سراسر کشور مرگش را فریاد می‌زدند، پس از ۳۷سال حکومت مستبدانه، از کشور فرار کرد. روزنامه اطلاعات با تیتر درشت نوشت «شاه رفت» و مردم در سراسر ایران به طور بی‌سابقه‌یی از خانه‌ها بیرون ریختند و در یک شادمانی عظیم ملی که نظیر آن تاکنون دیده نشده بود، فرار شاه را با رقص و پایکوبی در خیابانها جشن گرفتند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here